Hvordan lærer du best?

Det er ikke alltid like lett å lære nye ting, men har du faktisk tenkt på hva slags måte du lærer best? Da er det mulig for deg å lære hva som helst! Les videre for å finne ut av hvordan. Ulike teknikker Vi anbefaler deg å sette deg inn i ulike teknikker på hvordan […]

Ungdommens drømmer er noen klikk unna

Mange elever på videregående er skolelei og har kanskje en idé om hva de vil gjøre med fremtiden sin, som ikke har noen ting med skolen å gjøre. Satt litt på spissen: “Hvorfor må jeg lære geometri, når jeg skal bli musikkprodusent uansett?” Vi voksne kan humre godt av uttalelser i den gata, men for […]

Skolebenken!

I denne artikkelen skal vi snakke om hvilke forskjellige skoler vi må trenger å være klar over, og også hvorfor de er veldig viktige for samfunnets vekst og utvikling! Skole for elever I denne delen skal vi gå gjennom skole for det vi kaller elever. En elev er forskjellig fra en student, fordi en student […]

Alternative barnehager og skoler

I Norge er den offentlige skolen veldig dominerende sammenlignet med det offentlige skolevesenet i andre vestlige land. Det er typisk for de nordiske landene at det er et stort fokus på like muligheter for alle, og at skolen skal være gratis. I tillegg skal skolen helst være et møtested for alle i samfunnet, hvor vi […]

Fraværsgrensen fungerer

Fra og med skoleåret 2016/17 ble det innført en fraværsgrense på videregående skole. Dette fungerer slik at hvis man har mer enn 10 prosent fravær i et fag får man ikke karakter. Dette har ikke noe med elevens totale fravær å gjøre, kun times-fravær i enkelte fag. Du kan lese mer om Fraværsgrensen på Regjeringens […]

Skolens oppgaver

Ja, skolens hovedoppgave er å lære elevene noe fornuftig, som lesing, skriving og matematikk. Men mange tenker ikke over alle de andre funksjonene skolen har. Skoledagen fyller opp en stor del av barnas liv, og gjennom læring og lek skaffer de seg venner og kunnskaper som er viktige hele livet. Sosiale ferdigheter Sosiale ferdigheter er […]

Bilde av innovasjon og forretningsstrategier

Innovasjon i arbeidslivet!

Uten innovasjon i arbeidslivet vil det stagnere. I arbeidslivet skjer det innovasjon i alle næringer, i både veletablerte næringer og nyetablerte, og innenfor alle teknologier. Innovasjon er å skape noe nytt eller forny det som er der slik at det skaper verdi for folket, bedriftene og samfunnet i sin helhet. Innovasjon i arbeidslivet kan innebære […]

Klar for den norske skolen?

En dag kommer sønnen eller datteren din til å begynne på skolen. Når den dagen kommer blir den nok like spennende for både deg og barnet ditt. Har man gått i barnehage først hjelper det litt, og overgangen blir ikke like stor. Men uansett er det å begynne i første klasse et veldig stort steg […]

Trenger vi flere skoleleger?

Den offentlige skolen er som alle andre rammet av å måtte få mest mulig ut av de skattekronene de får tilgjengelig fra politikerne. Det som ofte blir hardest rammet er helsesøsterordningen i skoleverket, og vi har den siste tiden sett flere bekymringer fra skolens ledere og lærere på en økende depresjon og sykdom som ikke […]

brittany-light