Alternative barnehager og skoler

I Norge er den offentlige skolen veldig dominerende sammenlignet med det offentlige skolevesenet i andre vestlige land. Det er typisk for de nordiske landene at det er et stort fokus på like muligheter for alle, og at skolen skal være gratis. I tillegg skal skolen helst være et møtested for alle i samfunnet, hvor vi lærer å sosialisere på tvers av bakgrunner og status. Det er vanskelig å mene at dette ikke er positivt. Likevel er det mange som etterlyser et større mangfold og flere valgmuligheter.

Nå det kommer til barns utdanning, er foreldrenes livssyn veldig viktig. Vi ønsker jo alle at barna våre skal vokse opp i verdier vi synes er viktige, og ønsker og føre videre til neste generasjon. Noen velger montessoriskoler, som fokuserer på antroposofi, et livssyn skapt av filosofen Rudolf Steiner. Andre foreldre ønsker at barna skal gå på religiøse skoler. I Norge er det i dag kun kristne skoler som har fått konsesjon til å drive private skoler på religiøst grunnlag. I Trøndelag og i Nord-Norge har noen foreldre valget om å sende barna sine på samiskspråklige skoler.

Som følge av et voksende fokus på miljø og natur, har flere og flere vist en interesse for at deres barn skal gå i naturbarnehager. For de ansatte kan naturbarnehager har ulemper og fordeler som er forskjellig fra de vanlige barnehagene. For eksempel har man andre sikkerhetsbekymringer enn innendørs, men det vil ikke si at det er mindre sikkerhet ute enn inne. Det som er viktig er at de ansatte er forberedt på alle situasjoner, og da er en mobiltelefon essensielt. Man skal kunne kommunisere med kolleger og foreldre selv ute i minusgrader i snøen, og på regntunge høstdager. Man får som regel jobbetelefoner av arbeidsgiver, og de bør helst ha et vanntett deksel iphone xs max for å kunne tåle all slags vær og temperaturforskjeller. I en naturbarnehage lærer barna om natur, vær, planter, bær og dyr. Å lære å sette pris på og ta vare på naturen er unektelig et gode senere i livet, da vi trenger voksne som bryr seg mer om naturen enn de foregående generasjonen.

I barne- og ungdomsskolen har man mindre valgfrihet enn tidligere i livet. Det kommer naturligvis av at undervisningen i norske skoler er regulert og bestemt av regjeringa, og dermed er det ikke mye rom for variasjon i selve undervisningen. Siden alle skal ha like muligheter senere i livet, er det nødvendig at vi har samme kunnskap når vi blir myndige og skal ut i arbeidslivet. I barnehagen derimot er det mye større frihet til aktiviteter. Noen barnehager fokuserer på kunstnerisk utfoldelse som i maling, og noen med teater. Du har helt sikkert også hørt om musikkbarnehager, Denne typen barnehager er den mest populære av de alternative barnehagene i landet. Å lære å uttrykke seg og utfolde seg i flere uttrykksformer gir barnet ditt mye positivt når det senere skal inn i skolegangen.

Relaterte innlegg

brittany-light