Fraværsgrensen fungerer

Fra og med skoleåret 2016/17 ble det innført en fraværsgrense på videregående skole. Dette fungerer slik at hvis man har mer enn 10 prosent fravær i et fag får man ikke karakter. Dette har ikke noe med elevens totale fravær å gjøre, kun times-fravær i enkelte fag. Du kan lese mer om Fraværsgrensen på Regjeringens nettside.

Denne grensen gjelder for alle elever på videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til en god innsats og motvirke skulk..

Reglene

  • Elevene skal møte opp på skolen og delta aktivt i undervisningen
  • Har en elev mer enn 10 prosent fravær i et fag, vil eleven ikke ha rett til til å karakter i dette faget
  • Skal man unngå denne konsekvensen, må man legge frem dokumentasjon på at fraværet skal være unntatt fra fraværsgrensen
  • Rektor kan overprøve dette hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent fravær, og det kan virke urimelig å ikke gi eleven karakter
  • Det skal oversendes et varsel hvis eleven står i fare for å ikke få karakter.

Kjøreopplæring

Kjøreopplæring har blitt sett på som ugyldig fravær, og har derfor bidratt til at elever har kommet i fare for å ikke få karakter. Nå vil regjeringen endre på dette. I den såkalte Granavold-plattformen endrer regjeringen dette, og i fremtiden vil inntil 19 timer Kjøreopplæring kunne registreres som gyldig fravær. Du kan lese mer om det her

Kjøreopplæring og fravær hvis du er interessert.

Kjenner du noen som skal ta førerkortet, og trenger finansiering, kan du sjekke denne siden https://www.centum.no for å finne en løsning.

En FAFO-rapport som nylig ble presentert, viser at fraværsgrensen gir gode resultater. Fraværet i videregående skole er redusert med 20 prosent siden den ble innført i 2016. Det viser seg også at fraværet er redusert mest blant de gruppene som før hadde mest fravær. Det viser seg at fraværet på yrkesfag er halvert, noe som er veldig viktig for de som skal ha lærlingplass. Færre stryker og færre slutter på skolen. Motstanderne mot fraværsgrensen trodde ikke fraværet ville gå ned, men det viser seg nå at de tok feil.

Utdanningsforbundet har støttet fraværsgrensen, men har hele tiden vært opptatt av at den må evalueres. Forbundet mener at det er positivt at elevene er mer tilstede på skolen, noe som er viktig for læringen for elevene.

En av de som er skeptiske til fraværsgrensen er partiet Rødt, som mener det er feil å straffe elevene for å ikke være på skolen. Partiet mener man heller må jobbe med å finne årsaken til fraværet, fremfor å true med at elevene ikke får karakter. Rødt mener man heller skal jobbe for bedre miljø på skolene, flere lærere og andre tiltak som går på trivsel og læringsmiljø.

Relaterte innlegg

brittany-light