Nyttig informasjon om norsk skolevesen

 

På hjemmesidene til Ny i Norge kan du finne en god introduksjon til hvordan utdanning i Norge fungerer i dag. Dette er ikke bare nyttig for den som nettopp er kommet til landet, men også for deg som er usikker på hvordan det hele henger sammen, eller hva barna dine har å vente.

I løpet av de siste årene, siden mange av oss voksne gikk på skole, har mange ting forandret seg, og det er ikke gitt at de av oss som var med på turen gjennom systemet vet, eller husker, hvordan ting fungerte. Når man er barn trenger man ikke nødvendigvis å følge med på de tingene som de voksne måtte holde styr på. Nettsiden er derfor også en god ressurs for oss som er ferske foreldre.

Barnehage og førskole

Folk som bor i Norge har rett på en barnehageplass fra de er 1. år gamle til de fyller 6 år. I det 6. året av livet bærer det nemlig avgårde til skolen for de fleste som er friske. Barnehage er relativt dyrt i Norge, og man må betale store deler av disse utgiftene selv, men det finnes kommunale støtteordninger for den som trenger det. Et problem har vært at det ikke finnes nok barnehageplasser for alle som trenger det, men det er i ferd med å løses.

Grunnskolegang har alle rett til, men det er ikke en plikt

Alle barn som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge har rett til å søke skolegang i landet. Skolegangen er gratis, med unntak for visse aktiviteter som turer og utflukter, hvor foreldre må dekke en del. Selv om hjemmesiden sier at alle er forpliktet til å sende barna på skolen, stemmer ikke det helt. Det er mulig å undervise barna selv, eller å sende dem på en privat skole, som underviser litt alternativt. Et eksempel er at Steinerskolen er et akseptabelt alternativ til offentlig skolegang.

Grunnskolen er delt opp i barneskole og ungdomsskole. Barn som går på grunnskolen har blant annet rett på gratis leksehjelp og oppfølging etter ordinær skoletid. De kan også delta i Skolefritidsordninger som er et tilbud om barnepass etter ordinær skoletid. SFO må delfinansieres av foreldrene, og koster derfor litt ekstra, men det er praktisk om begge foreldre jobber fulltid.

Relaterte innlegg

brittany-light