Kategori: Skolevesen

Skolebussenes utstyrsløsninger

Når skolebussen ruller inn på skoleplassen, er det mer enn bare elever som stiger av. Skolebussene er lastet med bøker, sportsutstyr, musikkinstrumenter og annet nødvendig materiale. Hvordan kan man maksimere takplassen på skolebussene for å imøtekomme alle disse behovene? Worksystems takplattformer Worksystems takplattformer gir en smart løsning for ekstra lasteplass. Disse robuste og lette platene […]

Klar for den norske skolen?

En dag kommer sønnen eller datteren din til å begynne på skolen. Når den dagen kommer blir den nok like spennende for både deg og barnet ditt. Har man gått i barnehage først hjelper det litt, og overgangen blir ikke like stor. Men uansett er det å begynne i første klasse et veldig stort steg […]

Trenger vi flere skoleleger?

Den offentlige skolen er som alle andre rammet av å måtte få mest mulig ut av de skattekronene de får tilgjengelig fra politikerne. Det som ofte blir hardest rammet er helsesøsterordningen i skoleverket, og vi har den siste tiden sett flere bekymringer fra skolens ledere og lærere på en økende depresjon og sykdom som ikke […]

Trenger vi mer frihet på skolen?

Hvorfor har vi en lov om utdanning? Hvorfor har vi offentlige og private skoler? Eller bør man spørre seg selv om hvorfor det er så viktig med regler, lekser og disiplin i skolen? De liberale stemmer vil fort hevde at skolen er for streng. Har for lite frihet til at barna kan utvikle seg og […]

Hjemmeundervisning – hva er det?

Lurer du på om du trenger du hjemmeundervisning? Da er det lurt å vite hva hjemmeundervisning er først. Om du eller ditt barn sliter med et fag på skolen, om det dreier seg om matte eller naturfag, finnes det mange alternativer for å få ekstra hjelp med dette på skolen, men da må du gjerne […]

Nyttig informasjon om norsk skolevesen

  På hjemmesidene til Ny i Norge kan du finne en god introduksjon til hvordan utdanning i Norge fungerer i dag. Dette er ikke bare nyttig for den som nettopp er kommet til landet, men også for deg som er usikker på hvordan det hele henger sammen, eller hva barna dine har å vente. I […]

Begynnelsen på norsk skolevesen

  Norsk skolevesen kan spores tilbake til middelalderen, og de første skolene som ble stiftet, ble etablert av Kardinal, og senere Pave, Nicolas Brekespeare , da han reiste rundt på norgestur i 1152. På turen opprettet han Bispesete i Hamar, og gjorde Nidaros til et erkebispesete. Hovedmålet med skolegangen i skolene som han opprettet, var […]

Ett moderne skolevesen vokser frem

  Med 1700-tallet trer vi inn i det som historikere omtaler som opplysningstiden. En periode for banebrytende gjennombrudd innen vestlig forskning og vitenskap, i sammenheng med en stadig voksende almendannelse. Boktrykkerkunsten hadde utviklet seg til et nivå som gjorde bøker billige, og intellektuelle og vanlige folk fikk tilgang på en langt større mengde av kunnskap, […]

En skole for ingen?

  Skoledebatter, eller rettere sagt, debatter om skolevesen, er noe som man kan ta seg til med jevne mellomrom. Som regel er det mye tomt snakk fra folk i politikken i Norge, som ikke helt vet hva de snekker om, og ikke helt vet hva de skal forandre. Det eneste de er sikre på, er […]

Den Kulturelle Skolesekken

  Den Kulturelle Skolesekken er enda et forsøk på å utjevne klasseforskjeller i Norge, men denne gangen er det meningen å lære opp alle skolebarn til å sette pris på utvalgte statlige former for finkultur. Høres det for negativt ut? Kanskje bør man se på det hele med noe mer velvilje. Målet er at alle […]

brittany-light