Trenger vi mer frihet på skolen?

Hvorfor har vi en lov om utdanning? Hvorfor har vi offentlige og private skoler? Eller bør man spørre seg selv om hvorfor det er så viktig med regler, lekser og disiplin i skolen? De liberale stemmer vil fort hevde at skolen er for streng. Har for lite frihet til at barna kan utvikle seg og at lærerne gjerne kanskje ikke bidrar til det. Men spørsmålet man burde stille seg, er mer – Er det mer frihet vi trenger i skolen? Eller burde vi kanskje ha mindre frihet og mer fokus på akademisk læring?

Når mange kjeder seg

mange kjeder seg på skolen. Spesielt om du spør barna som benytter skolen, vil de nok kunne være enig i den påstanden. Men kjeder de seg fordi innholdet i skolen er dårlig? Er det lærerne som ikke takler nye måter å drive med pedagogisk utdanning på? Er stoffet tilpasset en verden anno 1985? For å modernisere skoleverket har politikerne gjennomført flere reformer, nå sist “Kunnskapsreformen”, som skulle ta sikte på å sørge for å berge flere elever gjennom barne- og ungdomsskolen og over til videregående skole. Her er det enkelt å se at frafallet blant elevene kan ha sammenheng med stikkordet “frihet”. Hvis tilstrekkelig mange kjeder seg gjennom ungdomsskolen fordi hverdagen er preget av lite frihet, vil friheten som deles ut i det videregående løpet være vanskelig å takle.

Overgangen fra barn til tenåring

På barne- og ungdomsskolen er det ikke enkelt å vite hva man skal mene når man er barn selv. Som foreldre kan vi være med å påvirke skolen ved å delta aktivt i foreldremøter. Her kan man komme med innspill til lærere som kanskje er for opptatt av å få gjennomført en læreplan i løpet av skoleåret. Når læreplanen følges slavisk, er det vanskelig å gi mer frihet i ungdomsskolen. Det handler om å hjelpe lærere og barn til å finne sko som er gode å gå i. Overgangen fra ungdomsskolens lave frihet til videregående skoles mer fokus på ansvar for egen læring, gjør at mange faller fra. Er vi inne på noe om vi sier at nøkkelen for å stoppe frafallet kan være å innføre mer frihet i ungdomsskolen?

Relaterte innlegg

brittany-light