Folkehøgskole er mer populært enn noen gang

Folkehøgskoler er i vinden som aldri før, og i 2021 er det rekordmange som skal starte på norske folkehøgskoler. For første gang på lenge har det til og med blitt startet nye folkehøgskoler, rett og slett fordi det er så mange søkere. Hva er årsaken til denne suksessen?

Det kan delvis skyldes koronapandemien, for mens samfunnet har vært nedstengt i perioder, har elevene på mange folkehøgskoler kunnet leve nesten som vanlig. Der har det vært sosial kontakt, klemmer og fellesskap, rett og slett fordi skolene er egne små bobler der elevene bor på skolen. De har hatt en helt annen hverdag enn elever som har hatt hjemmeundervisning eller sittet alene på en hybel og studert, og dette har gjort at mange har fått øynene opp for folkehøgskoler.

Folkehøgskoler er skoler uten eksamen, og elevene bor på skolen, i egne rom i et internat. Norske folkehøgskoler er enten kristne eller såkalt frilynte, som betyr at de ikke har noe spesielt livssyn. Skolene er ellers veldig forskjellige, både i beliggenhet og hvilke linjer og fag de tilbyr. Noen folkehøgskoler har linjer som ikke finnes i vanlige videregående skoler. Skolene fokuserer først og fremst på elevenes selvutvikling og pedagogisk frihet. De fleste kursene på folkehøgskolene går over et skoleår på ni måneder. Folkehøgskoler er mest vanlig i de nordiske landene, men lignende skoler finnes i flere land.

For mange er folkehøgskolen et kjærkomment studieår mellom videregående og videre utdanning, et år der man kan fokusere på egne interesser før livets alvor starter for fullt. Andre søker seg til folkehøgskoler fordi de er interessert i spesielle linjer og fag. Uansett hvor du skal gå på skole, er det fint å starte skoleåret med nye klær, nettopp for å markere en ny start.

Folkehøgskolene har ikke samordna opptak, og hver enkelt skole tar opp søkere basert på sine egne krav. Ofte tar skolene opp elever i den rekkefølgen de søkte, derfor kan det lønne seg å søke tidlig, spesielt dersom du søker på en populær linje. Sjekk hvilke opptakskrav og hvilken aldersgrense skolen har før du søker. Elevenes motivasjon er viktig for skolen, så skriv om deg selv og hvorfor du ønsker å søke plass. Folkehøgskolene har ingen karakterkrav, og du trenger ikke å ha fullført videregående for å søke. Men det kan hende skolen ber deg forklare nedsatt ordenskarakter eller høyt fravær på videregående. Noen skoler og linjer krever arbeidsprøver fra søkerne sine. Det avhenger også av fag og linjer.

Relaterte innlegg

brittany-light