Tilbake til pugging?

Jeg er ikke fullstendig sikker på at vi skal tilbake til en skole der pugging og gjentakelse er dagligdags, men jeg tror det er noe vi må se nærmere på. Når vi ser på skoler verden over, er det ikke nødvendigvis den norske som kommer best ut, men det avhenger ofte av hva man måler. Jeg vil si at skolen skal være et sted der barn trives og utvikler seg, og da kan ikke fri flyt uten oversyn være det fremtredende element.

Barn formes ikke bare på skolen, men både i hjemmet, på internett og i vennegjengen. Derfor trenger barn også en struktur med kontroll og faste rutiner. Dette er ikke bare med på å forme barna til sterke individer senere i livet, men det gir også bedre læring. For ser vi på resultatet av frislipp på læring i skolen, så har det ikke gått så veldig bra de siste 20-40 årene. I dag står over 1 million norske voksne utenfor arbeidslivet, og helt uten en utdanning de kan være stolt av.

Tilbake til pugging

Det er ikke selve læringsaspektet som er viktig ved pugging, men det gjør noe med elevene. For det første er det noe alle deltar i, og ikke bare dem som er mest høylytt eller krevende. Elever er slik som alle andre, forskjellige og trenger faste rammer. De trenger også derfor å koble seg av nettet, og begynne å få læringen inn med hendene. Det gjelder skriving, tegning, forming også videre. Lærdom som sitter i hendene er mye mer anvendbar enn teori alene.

Forvent enda mer

Barn har en stor evne til å lære fordi hjernene deres ikke har blitt påvirket så lenge som voksnes. Derfor kan barn lære mye mer enn det de gjør i dag. La de lære i trygge omgivelser der den voksne bestemmer og ikke la den sterkeste eleven styre klasserommet. Dette kan utvikle seg til en mobb som vi ikke vil ha i samfunnet forøvrig. Alle har lik verdi, men det må læres gjennom faste rammer i skolen.

Relaterte innlegg

brittany-light