Bilde av innovasjon og forretningsstrategier

Innovasjon i arbeidslivet!

Uten innovasjon i arbeidslivet vil det stagnere. I arbeidslivet skjer det innovasjon i alle næringer, i både veletablerte næringer og nyetablerte, og innenfor alle teknologier. Innovasjon er å skape noe nytt eller forny det som er der slik at det skaper verdi for folket, bedriftene og samfunnet i sin helhet. Innovasjon i arbeidslivet kan innebære utvidelse og fornyelse av produktspekteret, etablering av nye metoder for distribusjon, markedsføring eller produksjon og introduksjon av endringer i kompetanse, organisasjonsform og ledelse. Det som er avgjørende for å få satt nye innovasjoner ut i livet er ofte muligheten til å starte en ny virksomhet. Innovasjonsbegrepet favner bredt, men innovasjon og entreprenørskap henger tett sammen. Nye bedrifter bygger ofte på en innovasjon i en eller annen form. Enten det er en prosessforbedring, et nytt produkt eller en produktforbedring.

Bilde av innovasjon og forretningsstrategier

Det er nå i Norge store behov for å omstille seg, for vi må erstatte noen av de tapte gass- og oljeinntektene. Da må vi rette blikket mot innovative og nye muligheter. Vi står i dag ovenfor store utfordringer innen helse, klima, matproduksjon og demografiske endringer. Norge har en liten økonomi og kan ikke satse like mye på alt, men nye innovative muligheter ligger åpent der ute. Gass og olje er i dag i en spesiell stilling, men også andre næringer som maritime næringer, energi, fisk og havbruk, kraftforedlende industri er i dag viktige næringer i dag som har fremtiden foran seg. Innovasjon er noe man hverken kan planlegge eller bestemme seg for, men man kan legge til rette for kraft av innovasjon gjennom enda nærmere samarbeid mellom faktisk produksjon og forskningsinstitusjonene. Ny teknologi innenfor digitalisering og bioteknologi er eksempler på nye områder. Digitalisering forbindes ikke bare med automatisering, men i økende grad også med informasjonsflyt, internet of things, big data og innovasjon. Bare se for eksempel butikkbransjen hvor internettbutikker tar over for de fysiske butikkene. se furniturebox.no som er et innovativt møbelvarehus på nett. De slipper å ha store utstillingslokaler og butikkansatte, og kan slik tilby billigere varer hvor de konkurrerer ut de store fysiske møbelvarehusene. Dette er altså innovasjon eller nyvinning, som bidrar til en bedre løsning.

Innovasjon i skolen

I planene for læring for videregående og grunnskole opplæring prates det om innovasjon og entreprenørskap som et virkemiddel til å forbedre opplæringen og gjøre unge og barn godt egnet til å møte en verden i rask forandring. Å løfte opp elevers kompetanse på entreprenørskap bør ha god utvikling og skje gjennom hele løpet på utdanningen. Løftet for kunnskap legger opp til større variasjoner i former for læring og bruk av alternative steder for læring, større frihet for valg, mer praktisk læring i nært samspill mellom samfunnet og skolen. Samarbeid mellom skole, nærings- og arbeidsliv legger Ungt Entreprenørskap til rette for. Det som er viktig for innovasjon og nyskapning i arbeidslivet er bredere faglig forståelse og tverrfaglighet i utdanningen. For utdanningsinstitusjoner for eksempel ingeniørutdanningen vil flere obligatoriske ikke-tekniske emner bidra til en uthuling av studiets faglige profil. Mer fagfordypning og mindre ex. phil. gir mening med at læring, praksis og teori sammenføyes, og kreativiteten i undervisningen økes. Ønsker du å lære og forstå hvilken funksjon økonomi, innovasjon og ledelse har i organisasjoner og samfunnet kan du ta bachelor i innovasjon og ledelse. Hensikten er å førebu deg på å kunne drive med innovasjon og entreprenørskap både i ideelle og kommersielle bedrifter. Dette skal føre til å gi deg erfaring om hvordan entreprenørskap kan styrkes i både underutviklede og velutviklede markeder.

Relaterte innlegg

brittany-light