Skolens oppgaver

Ja, skolens hovedoppgave er å lære elevene noe fornuftig, som lesing, skriving og matematikk. Men mange tenker ikke over alle de andre funksjonene skolen har. Skoledagen fyller opp en stor del av barnas liv, og gjennom læring og lek skaffer de seg venner og kunnskaper som er viktige hele livet.

Sosiale ferdigheter

Sosiale ferdigheter er noe vi alle trenger for å fungere i et samfunn. Slike ferdigheter handler om å snakke med andre, lytte til andre og vise gjensidig forståelse og respekt. Den norske skolen er en perfekt arena for dette, ettersom de aller fleste norske barn går på offentlige skoler. Dermed møter barna mange ulike folk på skolen. De lærer seg at folk er forskjellige, og de lærer seg å bli venner med andre og bygge nettverk. Å bygge nettverk er faktisk viktigere enn man skulle tro, og nettverkene man bygger på skolen kan være sterke. Hvor mange er det ikke som holder kontakt med barndomsvennene sine resten av livet? Barn kan til og med bli så gode venner at de begynner å bruke like klær, kanskje noe de har funnet på kidsbrandstore. Vennskap som oppstår på skolen kan vare hele livet. Et godt sosialt nettverk er viktig for den sosiale helsen, både når du er barn og når du blir voksen.

Inkludering og utjevning

Ettersom flertallet av norske barn går på offentlige skoler, er det dessuten et stort mangfold av elever på skolene. Elevene kommer fra ulike sosiale lag, noen har mye penger, andre har lite penger. Elevene har ulik etnisk og religiøs bakgrunn, og barn med normal funksjonsevne får møte barn med nedsatt funksjonsevne. Dette fører til at skolen i Norge blir veldig inkluderende og integrerende. Barn får møte mange ulike barn, og lærer av hverandre. Den offentlige skolen utjevner mange av forskjellene mellom elevene, spesielt den økonomiske forskjellen. Det er selvsagt ikke alltid at dette fungerer perfekt, for skolen kan også bidra til å synliggjøre forskjeller, gjennom at noen har bedre råd enn andre. Men skolen kan bidra til økt forståelse mellom barn, noe de forhåpentligvis tar med seg inn i voksenlivet.

Gjøre barn selvhjulpne

I tillegg til at skolen skal lære elevene teoretiske og praktiske ferdigheter, skal de også lære elevene å bli selvhjulpne. Skolen skal være en forberedelse til høyere studier og yrkeslivet, der alle må ta ansvar for egen læring og egen utvikling. Derfor er mye fokus rettet mot egenlæring allerede i barndommen. Da kommer denne egenlæringen i form av lekser, som både er elsket og hatet, alt etter hvem du spør. Men leksenes oppgave er ikke bare å forbedre læringen. Leksene skal også lære elevene å jobbe selvstendig og ta ansvar for egen læring, som er noe de trenger senere i livet.

Relaterte innlegg

brittany-light