Nyttig informasjon om norsk skolevesen

  På hjemmesidene til Ny i Norge kan du finne en god introduksjon til hvordan utdanning i Norge fungerer i dag. Dette er ikke bare nyttig for den som nettopp er kommet til landet, men også for deg som er usikker på hvordan det hele henger sammen, eller hva barna dine har å vente. I […]

Begynnelsen på norsk skolevesen

  Norsk skolevesen kan spores tilbake til middelalderen, og de første skolene som ble stiftet, ble etablert av Kardinal, og senere Pave, Nicolas Brekespeare , da han reiste rundt på norgestur i 1152. På turen opprettet han Bispesete i Hamar, og gjorde Nidaros til et erkebispesete. Hovedmålet med skolegangen i skolene som han opprettet, var […]

Ett moderne skolevesen vokser frem

  Med 1700-tallet trer vi inn i det som historikere omtaler som opplysningstiden. En periode for banebrytende gjennombrudd innen vestlig forskning og vitenskap, i sammenheng med en stadig voksende almendannelse. Boktrykkerkunsten hadde utviklet seg til et nivå som gjorde bøker billige, og intellektuelle og vanlige folk fikk tilgang på en langt større mengde av kunnskap, […]

En skole for ingen?

  Skoledebatter, eller rettere sagt, debatter om skolevesen, er noe som man kan ta seg til med jevne mellomrom. Som regel er det mye tomt snakk fra folk i politikken i Norge, som ikke helt vet hva de snekker om, og ikke helt vet hva de skal forandre. Det eneste de er sikre på, er […]

Den Kulturelle Skolesekken

  Den Kulturelle Skolesekken er enda et forsøk på å utjevne klasseforskjeller i Norge, men denne gangen er det meningen å lære opp alle skolebarn til å sette pris på utvalgte statlige former for finkultur. Høres det for negativt ut? Kanskje bør man se på det hele med noe mer velvilje. Målet er at alle […]

NRK tilbyr rikholdig undervisningsmateriell

  Norsk Rikskringkasting har i løpet av årene bygget opp et rikholdig arkiv med undervisningsmateriell, som gjør det morsommere og mer spennende å lære, samtidig som det noen ganger er blitt litt kleint og kjedelig. Likevel var skolefjernsyn som regel ganske bra, og for den som tviler, anbefales det å lukke øynene, mens du tenker […]

brittany-light