Kategori: Uncategorized

Fraværsgrensen fungerer

Fra og med skoleåret 2016/17 ble det innført en fraværsgrense på videregående skole. Dette fungerer slik at hvis man har mer enn 10 prosent fravær i et fag får man ikke karakter. Dette har ikke noe med elevens totale fravær å gjøre, kun times-fravær i enkelte fag. Du kan lese mer om Fraværsgrensen på Regjeringens […]

Skolens oppgaver

Ja, skolens hovedoppgave er å lære elevene noe fornuftig, som lesing, skriving og matematikk. Men mange tenker ikke over alle de andre funksjonene skolen har. Skoledagen fyller opp en stor del av barnas liv, og gjennom læring og lek skaffer de seg venner og kunnskaper som er viktige hele livet. Sosiale ferdigheter Sosiale ferdigheter er […]

Bilde av innovasjon og forretningsstrategier

Innovasjon i arbeidslivet!

Uten innovasjon i arbeidslivet vil det stagnere. I arbeidslivet skjer det innovasjon i alle næringer, i både veletablerte næringer og nyetablerte, og innenfor alle teknologier. Innovasjon er å skape noe nytt eller forny det som er der slik at det skaper verdi for folket, bedriftene og samfunnet i sin helhet. Innovasjon i arbeidslivet kan innebære […]